foto 8 foto 09 foto 15 foto 06 foto 1 foto 13 foto 11 foto 12 foto 3

Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Werkgebied Parkstad

Het Veiligheidshuis Parkstad is een samenwerkingsverband van de 7 Parkstadgemeenten.

Aan de basis ligt een samenwerkingsovereenkomst waar de gemeente Kerkrade als beheergemeente en als rechtspersoon is aangewezen. De 7 Parkstad burgemeesters vormen het Bestuurlijk Overleg en hebben daarbij het budgetrecht en bepalen de inhoudelijke koers van het Veiligheidshuis. Er is een Stuurgroep bestaande uit de burgemeesters van Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. De burgemeester van Kerkrade is voorzitter en samen met de 2 collega’s wordt de manager aangestuurd en worden de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg voorbereid. Jaarlijks worden een jaarverslag en een jaarverantwoording opgesteld alsmede een meerjarenbegroting. Het Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

Onze thema's

nazorg-ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Huisverboden

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

MDA++

MDA++

Mensenhandel

Zorgcoördinatie Mensenhandel

Samenwerkingsverband

Samenwerking Veiligheidshuizen en ZSM

Radicalisering

Radicalisering en Polarisatie

VIA

Verbindingspunt Informatie en Advies

Aanpak verward gedrag

Aanpak Personen met verward gedrag

Top-X

Top-X

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Beschermingstafel

Beschermingstafel