Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om problemen op het gebied van criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Werkgebied Parkstad

Het werkgebied van Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit acht gemeenten. Het Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade. Vanuit deze locatie werken straf- en zorgpartners en gemeenten samen.

In totaal zijn er in Nederland 33 Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Veiligheidshuizen.

In de animatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt u kennis met ons verhaal.

Onze thema's

nazorg-ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Huisverboden

Huisverboden

Radicalisering

Radicalisering

Top-X

Top-X

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Beschermingstafel

Beschermingstafel