foto 8 foto 09 foto 15 foto 06 foto 1 foto 13 foto 11 foto 12 foto 3

Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Werkgebied Parkstad

Het werkgebied van Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit 7 gemeenten. Het Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

In totaal zijn er in Nederland 30 Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Veiligheidshuizen.

In de animatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt u kennis met ons verhaal.

Onze thema's

nazorg-ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Huisverboden

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Mensenhandel

Zorgcoördinatie Mensenhandel

Radicalisering

Radicalisering en Polarisatie

VIA

Verbindingspunt Informatie en Advies

Aanpak verward gedrag

Aanpak Personen met verward gedrag

Top-X

Top-X

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Beschermingstafel

Beschermingstafel