Casus aanmelden

Als ketenpartner kunt u online een zaak bij ons aanmelden. Zo’n melding moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Die leest u hieronder.

Aanmeldcriteria

 • Er is sprake van meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden;
  en
 • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken;
  en

 • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins-)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);
  of
 • Er is sprake van ernstige lokale of gebied gebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een keten overstijgende aanpak.

Procesregisseurs van de Veiligheidshuizen voeren procesregie in casussen waar het professionals binnen de reguliere ‘eigen’ keten onvoldoende lukt om tot een duurzame en doeltreffende oplossing te komen.

Via het voeren van procesregie wordt intensief samengewerkt en of afgestemd tussen de ketens straf, zorg en bestuur.

Daar waar een casemanager (uitgevoerd door een professional uit de keten) regie voert op de inhoud van een casus voert een procesregisseur regie op het proces in de casus. Vragen die dan een rol spelen zijn:

 • Loopt het proces zoals afgesproken?
 • Zijn de juiste partners betrokken?
 • Et cetera.