Casus aanmelden

U kunt als convenantpartner personen en eventuele gezinsleden aanmelden bij het Veiligheidshuis via het online aanmeldformulier. De aanmelding wordt in ontvangst genomen door het Veiligheidshuis dat vervolgens namens u als de aanmeldende partij de intake in gang zet.

Een aanmelding bij het Veiligheidshuis moet u vooraf bespreken met de betrokkene(n). Tenzij er bijzondere situaties zijn om betrokkene (nog) niet te informeren, bijvoorbeeld in geval van zwaarwegende veiligheidsbelangen (zie voor nadere info het privacy statement op deze site).
Door op onderstaande link te klikken krijgt u toegang tot Justitieconnect waar u een account moet aanmaken. U ontvangt gelijk een bevestiging. Daarna kunt u het aanmeldformulier invullen (Meldingsformulier – ZVHH).

Mocht uw gebruikersnaam of wachtwoord incorrect zijn of blijkt uw account na een aantal pogingen geblokkeerd te zijn, dan kunt u met de link “geen toegang tot je account” uw wachtwoord resetten. Uw account is daarmee gelijk gedeblokkeerd.

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging. We nemen binnen 5 werkdagen (telefonisch) contact met u op. Bij vragen kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met het Veiligheidshuis.

Op basis van de aangeleverde informatie en indien nodig verrijkt wordt de aanmelding gewogen. Dit kan tot twee uitkomsten leiden.

1. Casus niet voor Veiligheidshuis
De casus wordt niet in behandeling genomen voor verdere procesregie:
De aanmelder ontvangt een advies (mondeling of schriftelijk).

2. Casus wel voor Veiligheidshuis
De casus is een zaak voor het Veiligheidshuis. De casus wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap.

U wordt na het wegen van het besluit op de hoogte gesteld.

Criteria procesregie

Een casus dient te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld binnen het landelijk kader van de Zorg- Veiligheidshuizen.

  • Er is sprake van meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden.
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal drang en dwang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken.
  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te hebben).
  • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Afhankelijk van lokale afspraken kan in voorkomende gevallen ook multi-complexe casuïstiek aangemeld worden waarbij sprake is van stagnatie in de samenwerking binnen 1 keten.