Jaarverslag

Het online jaarverslag

‘Samen’ is het thema van dit jaarverslag. In het jaarverslag staan de cijfers en ontwikkelingen centraal van alle kernactiviteiten van het VHP. Per Parkstadgemeente maken wij de cijfers inzichtelijk en verklaren we ook de belangrijkste ontwikkelingen en trends op het gebied van veiligheid en zorg binnen de regio. We lichten de organisatiestructuur en -ontwikkeling plus de financiën van het VHP toe. Ook geven we een inzicht in de werkwijze.

Jaarverslag 2018 / 2019 is een ‘dubbel’ jaarverslag, omdat er geen jaarverslag 2018 is gemaakt. Dat halen we hier in door ook cijfers en gegevens van 2018 te laten zien.