Lokale thema’s

Lokale thema’s

Jeugd Preventie Platform (JPP)

In het Jeugd Preventie Platform (JPP) worden jeugdigen besproken die door de politie worden gemeld vanwege zorgen over de ontwikkeling en veiligheid. Het JPP heeft als doel deze meldingen in te brengen in een keten van professionals en door samenwerking te bevorderen dat kinderen / jeugdigen en hun ouders ondersteund worden. De JPP- aanpak van het veiligheidshuis Parkstad richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in hun ontwikkeling worden bedreigd en wonen in de Parkstad-gemeenten.

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Vanaf 2017 nemen alle gemeenten van Parkstad deel aan de landelijke Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ). Via deze informatievoorziening worden burgemeesters vooraf geïnformeerd over de terugkeer uit detentie, TBS, beëindiging van behandeling of het met verlof gaan van plegers van zware geweldsdelicten en/of zedendelicten naar de betrokken gemeente. Doel is om de risico’s op verstoring van de openbare orde in te schatten (maatschappelijke onrust, buurtdreiging) en om op lokaal niveau eventueel maatregelen te kunnen nemen om de risico’s hierop te verkleinen en/of de schade te beperken.

Beschermingstafel

De Beschermingstafel is een specifiek overleg waarbij de Raad van de Kinderbescherming betrokken is. Aan deze tafel wordt casuïstiek besproken waarvan de gemeente of de behandelend professional vindt dat de casus bij de Raad van de Kinderbescherming moet worden gemeld, omdat men de wenselijkheid om een dwangmaatregel op te leggen of beëindigen wil bezien.